Dr. PALKÓ Gábor

Tudományos titkár,  társvezető

Petőfi Irodalmi Múzeum; Eötvös Loránd Tudományegyetem, Digitális Bölcsészet Központ, Budapest

Életrajz

Palkó Gábor digitális humanista és irodalomtörténész. Kutatási területe a digitális filológia és kulturális örökség, az archívumok elmélete, Niklas Luhmann média- és művészetelmélete, és a 20. század magyar irodalomtörténete.

 

Absztrakt

Digitálisan létrejött kritikai kiadások

A tudományos szövegek, és azok között is a kritikai kiadások az analóg forrásokra koncentrálnak, kéziratokat és elsődleges (és olykor másodlagos) forrásokat hasonlítanak össze, hogy végül egy új szövegváltozatot alkossanak, vagy, hogy visszakövessék az írások keletkezési folyamatát. Ebben az értelemben a nyomtatott és digitális tudományos szövegek hasonló utat követnek. Ugyanakkor, ha a tudományos kiadásra, mint olyanra összpontosítunk, a hordozók közti különbségtétel jelentős változáson megy keresztül. Az elmúlt évtizedben sok mindent megállapítottak a transzmedializált tudományos szövegekről, Bernard Cerquiglinitől kezdve Patric Sahle-ig, de annál kevesebbet a következményeiről annak a ténynek, hogy a legtöbb tudományos szöveg a 21. században magától értetődően digitálisan születik. Előadásomban igyekszem összegezni e mediális változás eredményeit, példaként konkrét digitális kiadások szemléltetésével.