Morgane STRICOT

Vezető restaurátor
ZKM | Center for Art and Media, Karlsruhe (DE)

Életrajz

Morgane Stricot digitális művészet restaurátor a karlsruhei ZKM, Művészeti és Média Központban. Emellett PhD hallgató a Megőrzés és Művészet– Média Archeológiai Laborban (PAMAL), és mesterszakon a komplex digitális tárgyak restaurálását tanulta Az Avignon-i Képzőművészeti Egyetem Média és Digitális Művészet szakán, és az amerikai Maine Egyetem Újmédia Tanszékének Still Water Lab ösztöndíjasaként. A PhD kutatása a média archeológia, mint megőrzés-elmélet metódusaira és határaira koncentrál. 2015-ben elnyerte a Media Art Histories ReCreate Feltörekvő Kutatók Szimpóziumának Leonardo Díját.

 

Absztrakt

Kalózkodás és civil megóvás a digitális művészet restaurálása terén

A Művészeti és Média Központ (ZKM) digitális műtárgyainak a történelmi technológiai környezetükben való restaurálását részesíti előnyben, mert a technológia nem-semlegességében és a kódban, mint a kifejezés egy formájában hiszünk. Tudjuk, hogy ez a döntés az interdiszciplináris csapatunkat nehéz helyzetekbe hozhatja, ugyanakkor ez a közönség számára esélyt is ad, hogy működés közben lássák a múlt médiáinak formáit a hozzájuk kapcsolódó kulturális, gazdasági, és politikai vonatkozásokkal. Ahhoz, hogy régi projekteket életben tartsunk, a ZKM megőrzési stratégiája a „a sok másolat tartja biztonságban a dolgokat” alapvetésen nyugszik (LOCKSS, Stanford University Libraries). Sajnálatos módon, ahogy az sejthető volt, a szoftver cégek üzleti stratégiájának filozófiájába nem tartozik bele a másolatok és a gyors gyarapodás. A ZKM különböző kutatási projektek révén igyekszik megismerni az elhanyagolt vagy nem támogatott védjegyzett szoftverek feltörését, vagy az API meghackelését, hogy biztosítsa a digitális gyűjteményhez való hozzáférést, kulturális megőrzési munkatársak bevonásával. Kari Kraus, a Maryland Egyetemről kiemelte, hogy a „történelmileg tudjuk, hogy a kalózkodás segített fontos irodalmi és művészeti munkák megőrzésében.” A ZKM eldöntötte: ez lesz az első olyan múzeum, amelyik megnyitja kapuit a kalózok és civil megőrzés előtt, hogy digitális műveket életben tartson. Egy, az év végéig kialakítandó kommunikációs felülettel a ZKM célja, hogy hidat képezzen a civil erőforrás és a múzeumi kutatás között a digitális művészetmegőrzés érdekében. Mi, ha nem a múzeum tud vitát indítani a digitális elavulás témájában, a másolat védelem és az egyéb, a szoftveriparban használatos agresszív munkamodell ellen? Ez jövedelmező lehet számos más intézménynek, amely a digitális tartalmak harmadiktól való függésétől szenved.