Mirta PAVIĆ

Restaurátor Osztály vezetője
Kortárs Művészeti Múzeum, Zágráb (HR)

Életrajz

Mirta Pavić a Restaurátor osztály vezetője a zágrábi Kortárs Művészeti Múzeumban (MSU), Horvátországban. Mesterszakos diplomáját a restaurátor képzésből a Ljubljanai Egyetem, Képzőművészeti és Design Akadémiáján szerezte, alapszakos diplomáját pedig a Zágrábi Egyetem, Képzőművészeti Akadémiáján.
A Split egyetemen kötelező tananyagként tanítja a modern és kortárs művek restaurálását, és vendégelőadó a Ljubljanai Egyetemen. 2001-óta dolgozik a zágrábi Kortárs Művészeti Múzeumban, kutatási területe a modern anyagok, újmédia és modern művészeti gyakorlat, restaurálás-etika, és a restaurálás oktatásának fontossága.
2017-ben részt vet a MoMA Első lépések: Egy közös felelősség (Getting Started: A Shared Responsibility) című első workshopján, aminek a gyűjteményeken belüli idő alapú médiaművek megőrzése volt a témája. Részvételét az Andrew W. Mellon Alapítvány támogatta. A MoMA media restaurálási kezdeményezésének célja az új stratégiák kifejlesztése az idő alapú médiaművészet megőrzése és restaurálása terén.
Mirta a Horvát Múzeum Egyesület Restaurátori és Előkészítési részlegének koordinátora. Számos kutatásban és a kortárs művészet restaurálásáról szóló konferencián és workshopon vett részt.

 

Absztrakt

A jelen elodázása: a digitális média az MSU gyűjteményében

 

A múzeumi gyűjtemények digitális alapú műtárgyai gyakran több összetevőt tartalmaznak, mint csupán a felvételek maguk. Ezek legtöbbje variábilis média installáció, amik különböző, egymás nélkül nem funkcionáló elemekből állnak, és amiknek (a művészi szándéknak megfelelően) csak együtt van jelentésük. Ezért is fontos az egyes elemek megfelelő módon való megőrzése és fenntartása. Ez igaz akkor is, amikor kiállításon szerepelnek, vagy ha éppen a raktárakban állnak. A múzeumi látogatók, akik a videóinstallációkat szemlélik, még csak elképzelni sem tudják a felállításuk, fenntartásuk, és tárolásuk kapcsán felmerülő problémákat; ezért az ilyen installációk megfelelő kezelése lehetőséget nyújt a látogatókkal való kommunikációra és nagy oktatási potenciállal bír.
A Kortárs Művészeti Múzeumban (Zágráb, MSU) tárolt idő alapú média munkák számá egyre csak nő, ennek eredményeképp a fenntartásukra fordított idő és figyelem mértéke is egyre növekszik. A legutóbbi szerzeményezések legtöbbje is digitális. Ahogy a technológia fejlődik, úgy fejlődik vele a tudás is, és ezzel változik a kortárs múzeumok restaurátor osztályainak dinamikája is, hiszen az idő alapú média új típusú médiumok a hagyományoshoz képest (mint például a festmények és szobrok). A digitális médiumokat még mindig nem egységes értékek szerint tárolják az egyes intézmények, ezért az ilyen intézmények közötti együttműködés elengedhetetlen.
Példaként felhasználva az MSU gyűjteményében levő, digitális fájlokat tartalmazó műtárgyakat, az előadás célja, hogy egy olyan múzeumban, amelyik nem alkalmaz idő alapú média restaurátort, bemutassa a gyakorlati munka révén szerzett tapasztalatokat. A kifejezés „variábilis média” változatokat feltételez. A múzeumi dolgozók, a művészekkel való együttműködés, és számos szakértő közötti együttműködés az, ami alapvető a média alapú művek megfelelő előkészületeihez, megóvásához, és kiállításához.