Mirta PAVIĆ

Restaurátor Osztály vezetője
Kortárs Művészeti Múzeum, Zágráb (HR)

Életrajz

Mirta Pavić a Restaurátor Osztály vezetője a zágrábi Kortárs Művészeti Múzeumban (MSU), Horvátországban. Mesterszakos diplomáját restaurátor képzésből szerezte a Ljubljanai Egyetem Képzőművészeti és Design Akadémiáján, alapszakos diplomáját pedig a Zágrábi Egyetem Képzőművészeti Akadémiáján.
A spliti egyetemen kötelező tananyagként tanítja a modern és kortárs művek restaurálását, és vendégelőadó a Ljubljanai Egyetemen. 2001 óta dolgozik a zágrábi Kortárs Művészeti Múzeumban, kutatási területe a modern anyagok, újmédia és a modern múzeumi gyakorlat, a restaurálásetika és a restaurálás oktatásának fontossága.
2017-ben részt vet a MoMA Getting Started: A Shared Responsibility (Első lépések: Közös felelősség) című első workshopján, amelynek a gyűjteményekben található időalapú médiaművek megőrzése volt a témája. Részvételét az Andrew W. Mellon Alapítvány támogatta. A MoMA médiarestaurálási kezdeményezésének célja új stratégiák kifejlesztése az időalapú médiaművészet megőrzése és restaurálása terén.
Mirta a Horvát Múzeumok Egyesületének Restaurátori és Előkészítési részlegének koordinátora. Számos kutatásban és a kortárs művészet restaurálásáról szóló konferencián és workshopon vett részt.

 

Absztrakt

A jelen elodázása: digitális médiumok az MSU gyűjteményében

A múzeumi gyűjtemények digitális alapú műtárgyai a digitális felvételeken kívül gyakran más összetevőket is tartalmaznak. Ezek legtöbbje variábilis médiainstalláció, amelyek különböző, egymás nélkül nem funkcionáló elemekből állnak, és amelyeknek (a művészi szándéknak megfelelően) csak együtt van jelentésük. Ezért is fontos az egyes elemek megfelelő módon való megőrzése és fenntartása. Ez igaz akkor is, amikor kiállításon szerepelnek, vagy ha éppen a raktárban állnak. A múzeumi látogatók, akik a videóinstallációkat szemlélik, elképzelni sem tudják a felállításuk, fenntartásuk és tárolásuk kapcsán felmerülő problémákat; ezért az ilyen installációk megfelelő kezelése lehetőséget nyújt a látogatókkal való kommunikációra, és nagy oktatási potenciállal bír.
A Kortárs Művészeti Múzeumban (Zágráb, MSU) tárolt időalapú médiamunkák száma egyre nő, ennek eredményeképp a fenntartásukra fordított idő és figyelem mértéke is egyre növekszik. A legutóbbi szerzeményezések többsége is digitális. Ahogy a technológia fejlődik, úgy fejlődik vele a tudás is, és ezzel változik a kortárs múzeumok restaurátor osztályainak dinamikája is, hiszen az időalapú médiát a hagyományos műfajokhoz képest (mint például a festmények és szobrok) új típusú médiumok alkotják. A digitális médiumokat még mindig nem egységes szabványok szerint tárolják az egyes intézmények, ezért az ilyen intézmények közötti együttműködés elengedhetetlen.
Példaként felhasználva az MSU gyűjteményében lévő, digitális fájlokat tartalmazó műtárgyakat, az előadás célja, hogy bemutassa a gyakorlati munka révén szerzett tapasztalatokat egy olyan múzeumban, amelyik nem alkalmaz időalapú média restaurátort. A „variábilis média” kifejezés változatokat feltételez. A múzeumi dolgozók, a művészekkel való együttműködés és a szakértők közötti együttműködés elengedhetetlen az időalapú médiaművek megfelelő előkészítéséhez, megóvásához és kiállításához.