Dušan BAROK

Alapító / kutató
Monoskop.org, University of Amsterdam (NL)

Életrajz

Dušan Barok a Monoskop nevű felület alapítója, amely a művészetek és a humán tudomány együttműködésen alapuló tanulmányozására szolgál. Jelenleg az Amszerdami Egyetem (UvA)kutató munkatársa, kutatásának fókuszában az időalapú művészet dokumentálása áll. Információs technológiából diplomázott a pozsonyi Műszaki Egyetemen (Bratislava), hálózati médiából a Piet Zwart Intézetben, Rotterdamban. Részt vett a Multiplace hálózati kultúra fesztivál szervezésében és Pit Schultz-cal közösen kialakított egy művészek irányította felületet a kortárs művészettörténetről, az ArtWikit. A közelmúltban The Extensions of Many címmel szemináriumsorozatot rendezett a médiaesztétika témájában a Hordaland művészeti központban (Bergen, Norvégia) és egy szimpóziumot az információ esztétikájáról és politikájáról Ideographies of Knowledge címen a Mundaneumban (Mons, Belgium).

 

Absztrakt

A gyűjteménykezeléstől a tartalomkezelésig a művészetdokumentáció terén

Az elmúlt években számos kezdeményezés jött létre a meglévő gyűjteménykezelői rendszerek továbbfejlesztésére egy támogató platform alkalmazásával. A Wiki szoftver kiváló példaként emelkedik ki az összetett munkák dokumentálása terén. A wiki elegáns megoldásokat kínál műtárgyak különféle változatainak és összetevőik jellemzőinek dokumentálására amellett, hogy multimédia tartalmat és háttérinformációkat jelenít meg. A szoftverbe épített típusvizsgálat elősegíti az együttműködést, amíg az API lehetővé teszi más rendszerek bizonyos fokú integrációját. Egy mű wikin történő dokumentálása nem ugyanaz, mint gyűjteménykezelői rendszerrel dolgozni. Amíg az utóbbi elsődlegesen a műtárgyak formulák alapján való kezelésére lett kialakítva, addig a tartalomkezelői rendszerek, mint a wiki elsősorban publikálási felületek – arra lettek kialakítva, hogy szöveg és média felhasználásával oldalakat hozzanak létre. Az előadás egymás komplementereiként vizsgálja e két paradigmát.

 

Workshop

A digitális művészet kollaboratív dokumentációja és archiválása

Dušan Barok, Julie Boschat Thorez és Lozana Rossenova vezetésével.

A workshop a művészetdokumentációra és archiválásra szolgáló standard gyűjteménykezelői adatbázisokat segítő nyílt forráskódú helyeket igyekszik megvizsgálni, különös tekintettel a folyamatalapú és hálózati művekre. Ezek a fajta műalkotások kihívást jelentenek az általános tartalomkezelő alkalmazásoknak a különféle változatok rögzítésére való igény, a különböző összetevők természete és egymáshoz való viszonya, valamint a háttértartalmak miatt. Az archiválás és dokumentáció együttműködő természete szintén igényli a változások nyomon követésének lehetőségét, más szóval a típusvizsgálatot. Mivel a kereskedelmi forgalomban lévő bejegyzett rendszerek nem elég rugalmasak az ilyen igények kielégítésére, az olyan nyílt forráskódú alternatívákra fogunk koncentrálni, mint a MediaWiki, a GitLab és a WikiBase. Beszélünk majd különböző rendszerek technikai jellemzőiről, azok művészetdokumentációs és megőrzési előnyeiről és hátrányairól, ezzel párhuzamosan az együttműködésen alapuló munkavégzés lehetőségeire koncentrálva.