Dr. PALKÓ Gábor

Tudományos titkár, társvezető
Petőfi Irodalmi Múzeum; Eötvös Loránd Tudományegyetem, Digitális Bölcsészet Központ, Budapest

Életrajz

Palkó Gábor digitális humanista és irodalomtörténész. Kutatási területe a digitális filológia és kulturális örökség, az archívumok elmélete, Niklas Luhmann média- és művészetelmélete és a 20. századi magyar irodalomtörténet.

 

Absztrakt

Digitálisan létrejött kritikai kiadások

A tudományos szövegek, köztük a kritikai kiadások az analóg forrásokra koncentrálnak, kéziratokat és elsődleges (olykor másodlagos) forrásokat hasonlítanak össze, hogy végül egy új szövegváltozatot alkossanak, vagy hogy visszakövessék az írások keletkezési folyamatát. Ebben az értelemben a nyomtatott és digitális tudományos szövegek hasonló utat követnek. Ugyanakkor ha a tudományos kiadásra mint olyanra összpontosítunk, a hordozó megváltozásának jelentős következményei vannak. Az elmúlt évtizedben sok megállapítás született a tudományos szövegek transzmedializációjáról, Bernard Cerquiglinitől Patrick Sahleig, de annál kevesebb hangzott el a következményéről: ti. hogy a legtöbb tudományos szöveg a 21. században magától értetődően digitálisan születik. Előadásomban igyekszem összegezni e mediális változás eredményeit konkrét digitális kiadások szemléltetésével.